Spring til indhold

Faaborg-Midtfyn Kommune

I Faaborg-Midtfyn Kommune ønskede administrationsleder Brian Birkelund Jørgensen at få skabt et fælles afsæt for, hvordan man arbejder strategisk og professionelt som intern konsulent.

Målet var at udvikle en fælles forståelse af, hvad rollen som intern konsulent indebærer og kræver. Proces- og projektkonsulent Lasse Schultz Pedersen deltog sammen Brian Birkelund Jørgensen og 8 andre konsulenter i forløbet.

Behov for fælles afsæt og sprog i konsulentgruppen

”Jeg valgte at opsøge Morten, fordi konsulenterne i gruppen havde efterspurgt kompetenceudvikling i forhold til deres konsulentrolle, og fordi jeg så et behov for, at vi fik udviklet et fælles afsæt og sprog for, hvordan man arbejder som intern konsulent i Faaborg-Midtfyn kommune.

Konsulenterne har før haft oplevelsen af at arbejde som selvstændige konsulenter med opgaver inden for hver deres faglige ekspertise-områder, og de havde derfor svært ved at se formålet med at sparre med hinanden om opgaver. Jeg håbede, at et forløb med Morten ville gøre det tydeligere for konsulenterne, hvordan de kan sparre med hinanden – og nemmere for mig at sikre samme kvalitet på de opgaver, vi laver.”

”Jeg valgte helt specifikt at opsøge Morten, da jeg læste hans og Michala Schnoors bog ”Den interne konsulent”. Vi har ikke før haft meget fokus på konsulentrollen som en faglighed i sig selv – og særligt ikke på, hvad det kræver at være intern konsulent, men bogen beskrev så præcist de udfordringer, vores konsulenter møder, når de arbejder som interne konsulenter. Så mens jeg sad og læste bogen, tænkte jeg: Det er lige præcis det her, vi har brug for”.

Læs mere om bogen “den interne konsulent – strategisk udviklingsarbejde i organisationer”

Forløbet med Morten Jack

Brian siger om forløbet med Morten: ”Morten rammer et niveau, hvor alle kan være med. Selvom vi er en gruppe med meget forskellige forudsætninger for at deltage i forløbet, så har alle en oplevelse af at have fået noget ud af forløbet med Morten.

Lasse fortsætter ”Når man er i et forløb, hvor man skal tale om de ting, der er svære i konsulentrollen, så kan det godt føles meget sårbart. Morten var god til at skabe et tillidsfuldt rum, så man følte sig tryg ved at dele sine udfordringer.”

Lasse og Brian fortæller begge, at konsulentgruppen i forløbet har fået nye redskaber til, hvordan de går til rollen som intern konsulent.

Brian siger: ”Gennem case-arbejde formåede Morten at få konkretiseret over for os præcis, hvor vores udfordringer ligger – og hvordan vi kan arbejde med disse udfordringer. I ”Den interne konsulent” var vi blevet introducerede for de fem forskellige roller, man kan have som intern konsulent, og vi fik i forløbet med Morten mulighed for at arbejde med disse forskellige roller i praksis. Dermed hjalp Morten os med at udvikle et sprog for, at man faktisk kan have forskellige positioner som intern konsulent.”

Lasse fortæller: ”Forløbet med Morten understøttede vores evner til at bryde ud af de rammer, vi normalt har. Forløbet gav plads til at tænke over konsulentens roller, ansvar og opgaveafklaring. Desuden gav forløbet med Morten os mulighed for at træne de redskaber og værktøjer, som vi var blevet præsenterede for i ”Den interne konsulent” på hinanden i et uformelt rum.”

Styrket fælles faglighed – og mere begejstring

Både Brian og Lasse oplever, at Morten har givet konsulentgruppen en forståelse for, at de udfordringer, de møder som interne konsulenter, er normale. Gruppen har gennem forløbet med Morten også fået større fokus på konsulentrollen som en faglighed i sig selv, hvilket blandt andet har åbnet op for nye muligheder for samarbejde og sparring i gruppen.

Brian siger: ”Det har været meget hjælpsomt, at Morten har kunnet fortælle, at vi ikke er de eneste, der har de udfordringer, som vi står med – men at det er udfordringer, som mange andre interne konsulenter møder i mange forskellige organisationer. Det har været en lettelse for konsulenterne at lære, at de udfordringer, de står over for som interne konsulenter, ikke handler om dem personligt, men snarere handler om at være konsulent i egen organisation.”Lasse fortæller om de nye muligheder for samarbejde og sparring i teamet: ”Det vigtigste, vi i min optik har fået ud af forløbet med Morten, er en forståelse for, at rollen som konsulent udgør en fælles faglighed, som vi i konsulentgruppen kan sparre med hinanden om.

Vi har tidligere holdt sparringsmøder i konsulentgruppen, men møderne blev ikke rigtig prioriteret, fordi vi ikke oplevede at få noget ud af dem. Efter forløbet med Morten er der kommet en helt anden energi ind i konsulentgruppen. Der er nu en begejstring og velvilje for at sparre med hinanden, fordi vi kan spørge ind til, hvilke metoder og redskaber de andre har brugt. Forløbet med Morten har altså givet os forståelse for, at konsulentrollen også er en del af vores faglighed, som har stor betydning for vores opgaveløsning i praksis.”

Brian fortæller om det nye fokus på konsulentrollen som en faglighed i sig selv: ”Efter forløbet er konsulenterne blevet bedre til at forventningsafstemme med kunderne forud for en opgave. Konsulenterne har fået fokus på, hvad de kan bidrage med i rollen som konsulenter, og de er blevet bedre til at rammesætte og italesætte deres egne kompetencer og færdigheder som konsulenter, når de kommer ud til kunden. I stedet for bare at acceptere kundens beskrivelse af opgaven har konsulenterne nu fået et sprog for, og et fokus på, hvad de kan bidrage med i deres faglighed som konsulenter.”

Lasse siger: ”Jeg har efter forløbet med Morten fået et andet fokus på de forskellige roller, der eksisterer, når man arbejder som intern konsulent. Inden jeg går ind til en opgave, tænker jeg nu over hvilken rolle, jeg er blevet bestilt til. På den måde oplever jeg at være mere forberedt og opmærksom på, om der bliver sagt noget i mødet med kunden, som afviger fra det, jeg er blevet bestilt til. Samtidig har Morten også givet mig værktøjer til, hvordan jeg så kan spørge ind til og italesætte det, når der bliver sagt noget, der afviger fra det aftalte.”

Ledelse tættere på de konkrete opgaver

Brian fortæller om sin egen rolle som leder af konsulentgruppen: ”Morten gav mig meget hjælpsom sparring på, hvordan jeg bedst snakker med konsulenterne om en opgave. Jeg har før snakket mere overordnet med konsulenterne om deres opgaver, men nu kan jeg spørge helt konkret ind til, hvad der blev gjort i situationen – og hvad de lykkedes med. Jeg kan følge dem i deres faglighed som konsulenter, fordi vi nu i gruppen har udviklet en fælles forståelse af konsulentrollen.”

Brian fortsætter: ”Jeg vil 100% anbefale Morten til andre, der arbejder med og som interne konsulenter. Det har været en gave for os at kunne trække på Mortens omfattende viden og evner som facilitator.”