Spring til indhold

Teamudvikling

Det gode teamsamarbejde opstår sjældent af sig selv. Det kræver en bevidst indsats at skabe fælles forståelse af, hvad der er gruppens opgave, hvilke værdier der er de bærende for samarbejdet og ikke mindst at skabe forståelse af, at teammedlemmernes forskellige styrker og svagheder er en styrke for samarbejdet og ikke en hæmmer.

Vi bidrager ofte til udvikling af lederteam – både nystartede, der skal etablere fundamentet, og veletablerede team, der har brug for at finde nye veje.

Når det er relevant bruger vi team- og personprofil værktøjer. Vi bruger blandt andet Insights, JTI/MBTI, People Test Person/Team og EQi – den sidste er en test målrettet udvikling af følelsesmæssig intelligens.

Ydelser:

  • Workshop for teamet, hvor vi fx arbejder med at formulere vision, spilleregler, værdier
  • Udviklingsforløb i naturen – hvor fokus er på teambuilding og på at skabe tættere relationer gennem fælles oplevelser
  • Udviklingsforløb, hvor vi følger teamet, giver feedback og reflekterer sammen med teamet over, hvordan samarbejdet kan styrkes.

Læs mere om vores tilgang til teamudvikling her:

Konsolidator

Rigshospitalet, Servicecentret

Kontakt os