Spring til indhold

Den professionelle konsulent

Hvordan skaber man værdi som konsulent? At arbejde konsultativt er en særlig arbejdsform, hvor man skal kunne skabe forandring og udvikling igennem andre. Men uden lederens ret til at kunne bestemme og sætte retning for andre menneskers arbejde.

Som konsulent skal man kunne balancere tillidsskabelse med påvirkning, procesledelse med ”sidde-på-hænderne”, retningssætning med nysgerrige spørgsmål og man skal kunne veksle imellem at tage del i arbejdsopgaverne og sætte sig på kanten af arbejdsopgaverne.

At kunne mestre de balancer, kræver selvindsigt, refleksion, viden og værktøjer. Og de kommer ikke af sig selv. At være konsulent er en faglighed i sig selv, som skal udvikles og trænes, hvad enten ens opgave er at være konsulent i den organisation, hvor man selv er ansat, eller ens virke er som ekstern konsulent.

Vi har i Laborate stor erfaring i at gennemføre træningsforløb for konsulentgrupper. Og vi har stået der selv. Med mere end 20 års erfaring som konsulenter ved vi godt, hvordan det føles, når man bliver udfordret eller når det man havde planlagt, ikke virker.

Ydelser:

  • Træningsforløb for interne og eksterne konsulenter
  • Individuel sparring til konsulenter og ledere af konsulentgrupper
  • Sparring og rådgivning ift. etablering og udvikling af konsulentfunktioner

Læs mere om værdiskabende konsulentarbejde her:

Kontakt os