Spring til indhold

Organisationsudvikling

“Alle organisationer er perfekt designet til at opnå de resultater, de opnår” (Arthur Jones). Citatet er en påmindelse om, at forandringer skal være et svar på en given udfordring. Et ønske om at kunne skabe andre eller bedre resultater.

Vi hjælper virksomheder med at formulere engagerende mål, realisere strategi og skabe bedre tilpasset organisering. Vi stopper ikke, når målene er formuleret. Vi bruger vores erhvervspsykologiske viden og erfaring til at hjælpe med at få strategi og forandring til at leve og skabe mening igennem adfærd og handlinger i dagligdagen.

Vores tilgang er at vellykkede forandringer kræver dialog – både op og ned og på tværs af organisationen. Det er igennem dialog, at der skabes mening. Eller at de initiativer, vi forestillede os, var rigtige, forkastes.

Men dialog er sjældent nok. Vi er i Laborate dybt optaget af, hvordan forandringer kan forankres på bæredygtige måder. I et jobmarked, hvor ledere og medarbejdere ofte skifter jobs og forandringshastigheden er høj, har vi brug for processer og strukturer, der understøtter de rigtige handlinger. Det har vi stor erfaring i at hjælpe organisationer med at skabe.

Ydelser:

  • Strategiske pejlemærker: Vi understøtter virksomheder eller enheder i at formulere fælles pejlemærker og definere målsætninger, der skaber kurs, koordinering og engagement.
  • Realisering af strategi. Vi rådgiver virksomheder i, hvordan realisering af strategi og opfølgning på projekter og indsatser kan integreres som dialoger i hverdagen og løbende kan tilpasses til den virkelighed og de forandringer, der med sikkerhed dukker op.
  • Organisationsudvikling. Vi rådgiver og understøtter forandringsprocesser, fx i forbindelse med vækst, sammenlægning, nedskæringer eller omorganiseringer.
  • Ledelse på tværs. Vi hjælper med at få sat fokus på de tværgående ledelsesprocesser og at få etableret systemer, processer og relationer, der understøtter tværgående resultater.
  • Ledelse af processer og forbedringer. At lede processer handler om at skabe fælles overblik over, hvad I laver og hvordan I laver det. Og at sikre, at de bedste metoder og læringer udbredes til gavn for hele organisationen. Vi rådgiver og gennemfører udviklingsprocesser om forbedringer af processer og fx brug af visuel ledelse og systematisk problemløsning.”

Læs mere:

Banedanmark

Red Barnet

Kontakt os