Spring til indhold

Fusionsproces med U/Nord

Da U/Nord blev dannet gennem en fusion af Esnord og Knord kontaktede direktionen Lene Flensborg og bad om hjælp til at engagere hele organisationen i at formulere visionen for det nyetablerede U/Nords samt at starte udviklingen af en fælles U/Nord-kultur, herunder udvikle det nye ledelsesfællesskab.

Adrian Tresoglavic, vicedirektør på U/Nord fortæller:
”Med strategiudviklingsarbejdet blev der først og fremmest skabt en vigtig arena for at den strategiske ledelse kunne blive bundet sammen om den ledelsesopgave, vi har på Unord” fortæller vicedirektør Adrian Tresoglavic. Og fortsætter: ”Strategiudviklingsarbejdet udgjorde også en arena, der var vigtig for medarbejderne. Mange medarbejdere kendte ikke hinanden i forvejen, men med strategiprocessen fik de mulighed for at møde kollegaer fra afdelinger, som de ikke tidligere havde samarbejdet med. Jeg tror at strategiprocessen har bundet medarbejderne bedre sammen socialt og relationelt, og den har givet mulighed for at etablere et stærkt samarbejde på tværs af organisationen. Samtidig fornemmer jeg også, at den store involvering af medarbejderne i strategiudviklingsarbejdet skabte en høj grad af motivation og engagement iblandt dem.

”Det vigtigste greb var, at vi fik skabt en god samtale, både i ledelsen men også mellem medarbejderne og lederne. Det kan lyde banalt, men det var helt afgørende for det positive udbytte, at vi fik skabt de rette rum og rammer for at have de vigtige samtaler, der skulle til, for at løse strategiudviklingsopgaven”.
Konsulenterne gjorde et flot stykke arbejde ved at skabe en arena for de gode og vigtige samtaler, vi havde. De havde en god forståelse for, hvad opgaven gik ud på, hvilket gjorde at de var rigtig dygtige til at sætte scenen for relevante samtaler i de relevante fora.

Konsulenterne var gode til at skabe et bindeled på tværs af organisationen, både horisontalt og vertikalt. Jeg oplevede at alle, både medarbejdere og ledelse, blev godt engageret i processen og at alle bidrog til, at vi fik udført et godt stykke arbejde.

Principper i designet af processen
Vi designede i dialog med U/Nords direktion en strategiudviklingsproces med vægt på tre principper:

  • Afsæt i strategisk ledelse. Ved at engagere den strategiske ledelse og den samlede ledelse dybt i at formulere vision, mål og værdier skabte vi fælles retning og mening samtidig med at lederne fik indsigt i hinandens perspektiver og lærte hinanden at kende. Konkret deltog lederne i strategiworkshops, hvor de både udviklede strategier og udviklede ledelsessamarbejde gennem fx faglige smagsprøver fra deres uddannelser.
  • Bred involvering. Tidligt i processen inviterede vi medarbejdere med lyst til at deltage i strategiudviklingen med. Dermed kom mange perspektiver i spil og den nye kultur kunne udvikle sig samtidig med at strategien tog form. Konkret blev alle medarbejderne inviteret med i Strategiforum, hvor ca. 30 medarbejdere deltog i tre strategiworkshops med fokus på visioner, mål og afprøvning af samarbejde, hvilket fører frem til tredje princip:
  • Handlingsfokus. Medarbejderne i Strategiforum udviklede tværgående ideer og afprøvede disse undervejs, hvilket både gav indsigt i potentialer og udfordringer i fusionen. Ideen var, at ved hurtigt at afprøve samarbejder på tværs, høstede man hurtigt erfaringer og illustrerede det konkrete potentiale ved fusionen.

Om U/Nord
U/Nord er en uddannelsesinstitution i Nordsjælland med 600 medarbejdere og 14.000 elever, som blev dannet gennem en fusion af Esnord og Knord i starten af 2019. Formålet med fusionen var at skabe bedre uddannelser i Nordsjælland ved at fostre synergier mellem Esnord og Knord, der i vidt omfang udbød komplementære uddannelser.