Spring til indhold

Red Barnet

Red Barnets afdeling for Fundraising og Marketing havde behov for at styrke samarbejdet om de tværgående projekter. Afdelingens helt nye ledergruppe skulle finde nye måder at samarbejde og skabe resultater på.

Til den opgave brugte de Morten Jack, som igennem seks måneder støttede ledergruppen i at opbygge det nye samarbejde om de tværgående projekter. Resultatet i dag er et stærkere samarbejde i ledergruppen med en fælles klarhed om, hvordan ledergruppen skaber resultater på tværs af afdelingens sektioner.

Merete Gotsæd Falkenstrøm, chef for Fundraising og Marketing, fortæller:

”Formålet med forløbet var at forbedre samarbejdet imellem lederne af de forskellige sektioner, således at de tværgående projekter i afdelingen blev styrket og håndteret bedst muligt – jeg vil faktisk kalde det et kulturelt projekt. Vi havde behov for at drøfte og planlægge, hvordan vi deler ”kagen” imellem os, hvordan vi skaber resultater og kører projekter på tværs, koordinerer vores indbyrdes roller og hvordan vi sammen styrer projekterne. Hele ideen med omstruktureringen af afdelingen var jo, at vi i ledergruppen blev bedre til at skabe synergier på tværs af sektionerne og fik en fælles forståelse og tilgang til projektarbejdet.

Vi fik til gengæld meget mere ud af forløbet end hvad vi havde forestillet os. Morten var med til at skabe et stærkt samarbejde i gruppen, hvor vi i dag er skarpere på vores indbyrdes roller og samarbejdet omkring de fælles projekter. Den forandringsledelse som vi har været igennem og der er skabt, er helt klart et bonus-outcome af hele det her forløb. Vi er kommet meget nærmere på, hvordan vi skal få afdelingen til at lykkedes sammen. Vi har haft nogle gode dialoger lederne imellem og det har skabt en stor ro i lederteamet, at vi nu har et fælles udgangspunkt for den overordnede prioritering.

Vi har indført ugentlige projekt portofolio møder, hvor vi bl.a. drøfter fremdrift på projekterne. Det har hjulpet os med at løse eventuelle problemer i projekterne og løbende afstemme forventninger med hinanden ift. brug af ressourcer. Vi er blevet gode til at drøfte projekterne mere konkret og ikke tale i cirkler, som vi gjorde førhen. Morten stod i starten ved vores side og gav os feedback efter hvert tavlemøde, hvilket var guld værd. Derudover har Morten sammen med en kollega kørt et internt projektlederkursus, som har gjort, at vi også har et fælles projektsprog med medarbejderne og er i stand til at vedligeholde de værktøjer, som de lærer.

Morten er generelt rigtig skarp til at facilitere. Han har en ”balsameffekt” på dialogerne, og med det mener jeg, at han er god til at gøre svære dialoger nemmere, og svære emner bliver drøftet mere konstruktivt. Det hjælper også, at han er rolig og reflekterende, da det smitter af på resten af gruppen og får bragt pulsen ned på os alle. Morten gav os undervejs i forløbet den rette plads til snakkene omkring samarbejdet og havde god tålmodighed. Vi har virkelig været glade for samarbejdet og det vi har opnået indtil nu”