Spring til indhold

Red Barnet Danmark

Red Barnet Danmark skulle i efteråret 2018 afholde en medarbejderdag for organisationens ca. 130 medarbejdere. Red Barnet valgte at bruge Morten Jack som samarbejdspartner til at udvikle og facilitere dagen.

På dagen ønskede Red Barnet at skabe dialog om organisationens nye strategi, og særligt sætte fokus på værdier, kultur og arbejdsglæde.

Chef for Organisation, Birgitte Munck Eriksen fortæller

”Formålet med dagen var at indlede drøftelser i organisationen omkring den retning, som vi bevæger os hen imod grundet vores nye strategi. På selve dagen havde vi flere forskellige aktiviteter og dialogformer, som var med til at kvalificere drøftelserne blandt deltagerne. Vi havde blandt andet planlagt et kompasløb, hvor lederne stod ude på ruten, og medarbejderne ved de forskellige stop fik mulighed for at stille spørgsmål til, hvad ledelsen forstod ved de tre helt centrale temaer i strategien: værdier, kultur og arbejdsglæde.

Vi havde også temaworkshops, hvor vi fik en masse input fra medarbejderne på, hvor de synes vi lykkedes særligt godt, hvilke udfordringer de ser og hvilke tre anbefalinger, som de havde til ledelsen ift. den nye strategi. På den måde var dagen en form for en miniundersøgelse, hvor vi i ledelsen blev klogere på, hvad medarbejderne forstår ved strategien. Heldigvis så vi en stor ensartethed på tværs af grupperne, hvilket selvfølgelig gør det nemmere at handle på, men også skaber konsensus og fælles forståelse om den retning vi bevæger os i. Det vigtigste er jo, hvordan vi får implementeret strategien, og derfor har vi brug for, at medarbejderne er med til at oversætte den til deres hverdag.

Generelt oplevede vi et stort engagement blandt deltagerne. Flere af deltagerne har efterfølgende udtrykt, at det var den bedste medarbejderdag, som de havde deltaget i. På selve dagen var Morten god til at holde sig i baggrunden og sørgede for, at ledelsen stod forrest. Han havde udarbejdet talepapirer til ledelsen med vigtige kommunikationsbudskaber, og han havde et skarpt overblik over, hvordan man navigerede rundt med 130 mennesker. Det hele var meget veltilrettelagt og kørte som smurt på dagen.

Morten er en super kompetent sparringspartner og god til at ramme skiven ift. hvad der giver mening for 130 mennesker at have dialog om på vores medarbejderdag. Han udfordrede os i planlægningen på, hvad der var de vigtigste og mest bidragende til vores dialoger, som grupperne på dagen skulle have og her føler vi, at det ramte plet. Formålet med dagen var også at skabe fællesskabsfølelse i medarbejdergruppen – og måske lade deltagerne tale med kollegaer, som de normalt ikke taler med, hvilket også lykkedes rigtig godt.

Det var særligt bidragende til processen, at Mortens faglighed indenfor det organisationspsykologiske felt er så stort og samtidigt koblet til relevant og praksisnær erfaring med ledelses- og organisationsudvikling. Han stillede både udfordrende og nysgerrige spørgsmål, som fik os til at reflektere over det vi sagde og det vi gerne vil udvikle i Red Barnet. Han er på det personlige plan tillidsvækkende, og man føler sig ikke dømt af ham – han peger ikke fingrer, men kommer ind bagom udfordringerne på en god måde.

Vi har nu tænkt os at lave en opfølgning på medarbejderdagen, således at opsamlingen til ledelsen bliver tydelig og det bliver klart, hvilket videre arbejde som er centralt. Til den proces påtænker vi også at benytte Morten.”