Spring til indhold

Talentudvikling for Advice seniorrådgivere

Advice A/S har gennem en årrække arbejdet med talentudvikling for virksomhedens seniorrådgivere. Formålet er at styrke denne strategisk vigtige gruppe af medarbejdere i udviklingen af deres individuelle talenter samtidig med, at seniorrådgiverne udvikler fælles kompetencer vedrørende projektledelse, forretningsforståelse og personligt lederskab. Lene Flensborg og Advice A/S har sammen udviklet og eksekveret talentforløbet.

Mikkel Havelund, COO, fortæller:

“Forløbet er for de medarbejdere, som vi regner med skal præge virksomheden de kommende år. Det er vigtigt, at forløbets resultater forankres i forretningen og organisationen. Derfor er et centralt element i forløbet, at talenterne løbende forventningsafstemmer med og inddrager deres nærmeste leder i udviklingen. På den måde handler talentudvikling hos os også om at styrke talenternes ledere i rollen som talentledere – som bidrager til at definere talenternes karrieremål og løbende identificerer stretch assignments, som er konkrete opgaver, der udfordrer og strækker talenterne.

”Det handler om at forene det enkelte talents ønsker og interesser med virksomhedens målsætninger – at stille sig selv spørgsmålet: Hvad kan jeg gøre sammen med Advice? Lene er virkeligt god til at få talenternes eget projekt og motivation frem i lyset og koble det med Advice’s mål.”

Vi har løbende sat talenthold på 8-10 deltagere, som ud over at arbejde med udvikling af deres talent også reflekterer over og giver input til Advice A/S’s udvikling. Herigennem får vi som organisation en masse god inspiration til, hvordan vi optimerer virksomheden, da talenterne igennem forløbet også er med til at identificere virksomhedens udfordringer og potentialer.

Udover at facilitere og undervise på de fælles træningsmoduler coacher Lene talenterne omkring deres afklaring af, hvad de ønsker deres rolle skal være fremadrettet, hvad talenterne gerne vil være kendt for i Advice, og hvordan de bedst bringer deres individuelle talenter i spil. Alle talenterne ytrer meget stor begejstring for coachingdelen.

Lene kommunikerer med inspiration fra Peter Drucker til talenterne: ”You should spend less time trying to be succesfull and more time trying to be useful”. Den forståelse giver god mening for den enkelte, som ikke skal udvikle sig ud i det blå, men ud fra virksomhedens strategi. Det handler om at forene det enkelte talents ønsker og interesser med virksomhedens målsætninger – at stille sig selv spørgsmålet: Hvad kan jeg gøre sammen med Advice? Lene er virkeligt god til at få talenternes eget projekt og motivation frem i lyset og koble det med Advice’s mål.

Lene kender vores kultur og forstår vores forretning. Hendes forståelse for rådgivningssektoren og det krydspres, som man kan stå i som rådgiver, gør, at hun tilpasser sin faglige viden til vores felt. Hun er fagligt dygtig og skarp i sin facilitering af gruppedrøftelser. Derudover mestrer hun at kode situationerne således, at folk føler sig hørt, men samtidig udfordrer hun gerne holdninger og vaner hos både talenter og ledere. Lene har mange fans både blandt deltagerne og tidligere deltagere, som fortsat bruger hende som coach i deres nuværende lederroller.”